Lực Lượng Xe Toàn Thắng

STT  Loại Xe Model Chỗ ngồi Số lượng xe
1  

Toyota Camry G2.4

 

 

2010-2012

 

5

 

10

2  

Toyota Camry G2.5

 

2010-2013

 

5

 

15

 

3  

Toyota Altis

 

2010-2013

 

5

 

17

 

4  

Ford Ranger Pick-up 4WD

 

20 10-2013

 

5

 

15

 

5  

Toyota Hilux 4WD

 

2010-2013

 

5

 

25

 

6  

Toyota Fortuner 2WD

 

 

20 10-2013

 

7

 

32

7  

Toyota Fortuner 4WD

 

2010-2013

 

7

 

17

 

8  

Toyota Land Cruiser

 

2005-2007

 

8

 

8

 

9  

Toyota Land Parado

 

2012-2013

 

8

 

7

 

10  

Toyota Innova

 

20 10-2013

 

8

 

90

 

11  

Ford Everest      2WD – diesel

 

 

20 10-2013

 

8

 

10

12  

Ford Everest      4WD – diesel

 

20 10–2013

 

8

 

15

 

13  

Toyota Commuter

 

2010-2013

 

16

 

8

 

14  

Mercedes Sprinter

 

2009-2013

 

16

 

30

 

 

15

 

Ford Transit

 

2010-2013

 

16

 

25

 

16  

Hyundai County

 

20 10-2013

 

29

 

27

 

17  

Hyundai Universe

 

20 10-2013

 

45

 

16

 

 

Tổng Cộng

 

 

364

 

MẪU MÃ XE ĐA DẠNG ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 

Gọi Ngay