Điều khoản và chính sách


1. Mục đích áp dụng

Khi sử dụng dịch vụ của Toàn Thắng, chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý của mình.

Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên ứng dụng Xe Toàn Thắng được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên ứng dụng Toàn Thắng.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

Tài khoản khách hàng được tạo trên Ứng dụng Xe Toàn Thắng, sau lần đầu tiên đăng nhập vào tài khoản, khách hàng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc thay đổi thông tin cá nhân và sử dụng Xe Toàn Thắng.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Ứng dụng Xe Toàn Thắng bao gồm: số điện thoại, tên hiển thị, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Ứng dụng Xe Toàn Thắng cần khách hàng bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ đặt xe và để Ứng dụng Xe Toàn Thắng liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ đặt xe trên Ứng dụng Xe Toàn Thắng, chúng tôi lưu giữ thông tin chi tiết về lịch sử đặt xe, ngày sinh, địa chỉ, tổng điểm tích lũy hiện tại (nếu có).

Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin mới nhất. Toàn Thắng không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

Thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và Ứng dụng Xe Toàn Thắng, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Toàn Thắng. Toàn Thắng có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng.

Khi thu thập dữ liệu, Toàn Thắng thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các thông tin khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, kiểm soát truy cập và mã hóa dữ liệu.

Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của ứng dụng Xe Toàn Thắng.

Đồng thời bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Toàn Thắng, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

Trong trường hợp Toàn Thắng phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Toàn Thắng có quyền chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách hàng

Toàn Thắng có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp để:

v Cung cấp các dịch vụ/ tiện ích cho Khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách hàng khi truy cập vào hệ thống Toàn Thắng.

v Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa khách hàng với Toàn Thắng,

v Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trên Toàn Thắng.

v Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc chia sẻ thông tin khách hàng

Toàn Thắng không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc là theo quy định của pháp luật hoặc là khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Toàn Thắng cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Toàn Thắng sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Toàn Thắng cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

Toàn Thắng có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

v Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: các thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê (ví dụ thống kê độ tuổi sử dụng, địa điểm đặt xe). Trong trường hợp Toàn Thắng tiến hành khảo sát cần sự tham gia của khách hàng với bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi, Toàn Thắng sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

v  Trao đổi thông tin khách hàng: Toàn Thắng có thể chuyển thông tin khách hàng cho các đại lý để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị, hỗ trợ dịch vụ khách hàng, chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

3. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Mọi thông tin thắc mắc, vui lòng gọi ngay đến Hotline: 19006968

3 comments

  1. XMC Music Electro said on October 2, 2021 Reply
    This post was very nicely written :), and it also contains a lot of useful extra facts. I enjoyed your professional way of writing this post. Thanks, you have made it very easy for me to understand Interesing Links in
  2. Tomasz Michałowski said on November 3, 2021 Reply
    I accept you ws assurance may able-bodied yield amusement in it.I accept that every of these capacity ability be far bigger aces a bulletin lath article, but I anticipation they could anniversary be accordant to the column and remarks.Thank You
  3. Michałowski Tomasz said on November 4, 2021 Reply
    Hello There. I found your weblog using msn. That is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your helpful info. Thank you for the post. I'll definitely return.

Leave a Reply

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the transfers internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

19006968