CHO THUÊ XE DU LỊCH

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE DU LỊCH

Nhận hợp đồng xe 4 – 7 – 15 – 25 -35 chỗ tham quan du lịch, nhận vận chuyển hàng hóa.
Cung cấp dịch vụ cho thuê du lịch với số lượng xe đạt chất lượng an toàn , các loại xe đời mới với số chỗ ngồi từ 7 đến 45 chỗ . Nhân viên phục vụ ân cần , tỉ mỉ đảm bảo chuyến đi của bạn được an toàn và thành công . 

ĐT : 0933 012 202 – 02543.521576

Leave a Reply

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the transfers internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

19006968